Bc. Judita Jagušáková

Bakalářská práce

Integrovaná marketingová komunikácia podniku

Integrated marketing communication
Abstract:
The main goal of this bachelor paper is to define principles and the whole application process of integrated marketing communication and practise this information on a real existing company. The first part of the paper consists of an introduction to issues of marketing communication, meaning, value and need for integrated marketing communication together with its stages and principles. The second chapter …více
Abstract:
Predmetom tejto bakalárskej práce je definovať princípy a jednotlivé kroky aplikačného procesu integrovanej marketingovej komunikácie, a praktikovať tieto poznatky na skutočnej reálnej spoločnosti. Prvá časť práce tvorí úvod do problematiky marketingovej komunikácie, význam a potrebu integrovanej marketingovej komunikácie spolu s jej etapami a princípmi. V druhej časti je obsiahnutý celý nikdy sa nekončiaci …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní