Bc. Václav ZIKEŠ

Diplomová práce

Optimalizace kapitálové struktury konkrétního podniku "Tima s.r.o."

neuveden

The Optimization of Capital Structure of the Company TIMA Inc.
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je navržení optimální kapitálové struktury konkrétního podniku. Vybrán byl podnik Tima s.r.o. Nejprve byly vymezeny základní pojmy, definována byla kapitálová struktura, složky jednotlivých druhů kapitálu a náklady kapitálu a uvedeny jednotlivé teorie optimalizace kapitálové struktury. V navazující části jsou uvedeny základní informace o zvoleném podniku, jeho historii …více
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is to suggest an optimal capital structure of a particular enterprise. For this purpose, Tima Ltd was chosen. Firstly, the basic concept was defined, followed by capital structure, components of individual types of capital and expenses of the capital. Secondly, individual theories of optimization of capital structure are introduced. They are followed by basic information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZIKEŠ, Václav. Optimalizace kapitálové struktury konkrétního podniku "Tima s.r.o.". Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management