Jana KRUNTORÁDOVÁ

Bakalářská práce

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení

Social inclusion of persons with disabilities in supported living service
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Práce poskytuje vhled do problematiky konceptu sociálního začleňování a s tím spojené legislativy, nabízí poznatky o specifikách života osob s mentálním postižením, síti dostupných sociálních služeb, a přináší praktické poznatky o předpokladech a bariérách sociálního …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with an issue of social inclusion of persons with disabilities in supported living service. This thesis provides an insight into a concept of social inclusion and a legislation connected with it, it offers knowledge on specifics in life of persons with learning disabilities, about accessible social services network and it brings practical knowledge on preconditions and barriers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Romana Bélová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRUNTORÁDOVÁ, Jana. Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe