Bc. Kateřina Foldynová

Bachelor's thesis

Komparace volebních programů ČSSD, KDÚ-ČSL a ANO ve vztahu k volbám do poslanecké sněmovny Parlamentu 2013

The Comparison of the Electoral Programmes of the Parties ČSSD, KDU-ČSL and ANO in the 2013 Parliamentary Election
Abstract:
Volební programy jsou důležitým nástrojem předvolební kampaně, protože nás ovlivňují v rozhodování o tom, které politické strany budou hájit naše zájmy. Tato práce je zaměřena na komparaci programů politických stran ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO z období Parlamentních voleb v roce 2013. Na úvod vysvětluje teoretické základy dané problematiky a přibližuje nám jednotlivé ideologické směry těchto stran a …more
Abstract:
Election programs are an important part of the election campaign, because they are affecting us during choosing which party will defend our interests. This thesis is focusing on comaparation of election programs of parties CSSD, KDU-CSL and ANO from the Parliament election in year 2013. At the beginning, it explains basics of the problematic and each ideology of these parties. The objective is then …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.
  • Reader: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní