Bc. Veronika Walicová

Master's thesis

Socio-demografické determinanty zdraví v členských státech EU

. Socio-demographic Determinants of Health in the Member States of the EU
Anotácia:
WALICOVÁ, Veronika. Socio-demografické determinanty zdraví v členských státech EU. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita, 2017.Práce se zabývá vlivem socio-demografických determinant na zdravotní stav obyvatelstva členských států Evropské unie. Hlavním cílem textu je zhodnotit vztahy mezi vybranými socio-demografickými indikátory a úmrtností v důsledku nejčastějších a nejzávažnějších civilizačních …viac
Abstract:
WALICOVÁ, Veronika. Socio-demographic Determinants of Health in the Member States of the European Union. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2017.The thesis deals with the influence of socio-demographic determinants on the health status of the population of member states of the EU. The main aim of the text is to evaluate the relations between the selected socio-demographic indicators and the morbidity …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D.
  • Oponent: Dana Hübelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / International Development Studies