Bc. Leona Juráčková

Diplomová práce

Statistická inference v modelech analýzy přežití pro dvourozměrné úmrtnostní tabulky

Statistical inference in survival analysis for two-dimensional mortality tables
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme spojitým rozdělením pravděpodobnosti využívaným v analýze přežití. Jsou zde popsány základní pojmy jednorozměrné i dvourozměrné analýzy přežití, úmrtnostních tabulek a souvislosti mezi nimi. Pro vybraná dvourozměrná rozdělení pravděpodobnosti se zde nachází odvození funkcí věrohodnosti a maximálně věrohodných odhadů jejich parametrů. V praktické části práce pomocí …více
Abstract:
In this master thesis we study continuous probability distributions used in survival analysis. We describe the basic characteristics of univariate and bivariate survival analysis, mortality tables, and their respective correlations. For selected bivariate distributions we derive maximum likelihood functions and maximum likelihood estimates. In the practical part of the thesis we analyze data of mortality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat