Theses 

Řízení školní jídelny v právním subjektu – Irena SCHNEIDER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Irena SCHNEIDER

Bakalářská práce

Řízení školní jídelny v právním subjektu

Management of school canteens in the legal entity

Anotace: Školní stravování je nedílnou součástí školské soustavy a vedoucí pracovník musí řešit oblasti organizační, vedení lidí, ekonomické, bezpečnostní, hygienické, pracovně právní a nepřímo i výchovně vzdělávací. Z vlastní zkušenosti vím, že orientace v dnešní legislativě je velmi složitá a odborná literatura na vedoucí stravování pozapomněla a tak začínající, ale i zkušení vedoucí stále vyhledávají pomoc u různých organizací a předávají si znalosti mezi sebou. Tato práce by měla shromáždit základní informace v jeden celek a pomocí názorných příkladů a vzorů dokumentů ulehčit už tak náročnou práci vedoucích stravovacích zařízení.

Abstract: School meals are an integral part of the education system and the manager must deal with the organizational, leadership, economic, safety, health, labor, legal and educational indirectly. In my experience, the focus in today's legislation is very complex and technical literature on the leading catering rusty, so beginners, but experienced managers are seeking help from different organizations and transmit their knowledge among themselves. This work should gather basic information in one and with some examples and samples of documents relieve the already demanding job leading catering facilities.

Klíčová slova: Organizování školního stravování, rozsah služeb školní jídelny, kontrolní činnost ve školní jídelně, závodní stravování, styly řízení, motivace, komunikace, pracovní smlouva, rozvázání pracovního poměru, plat, odměňování, druhy dovolené, krácení dovolené, prohlubování a zvyšování kvalifikace, závodní preventivní péče, financování školní jídelny, hygienické předpisy školní jídelny, BOZP ve školní jídelně

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2013
  • Zveřejnit od: 26. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Klára Tesaříková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 3. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

SCHNEIDER, Irena. Řízení školní jídelny v právním subjektu. Hradec Králové, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 09:26, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz