Nicoll Marucciová

Master's thesis

Communication Strategy as a component of Silvio Berlusconi's political marketing

Komunikační strategie jako součást politického marketingu Silvia Berlusconiho
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá úspěšné komponenty politické komunikační strategie Silvia Berlusconiho. Hlavním cílem je prozkoumat a analyzovat hlavní faktory úspěchu Berlusconiho politické komunikace v rámci politického marketingu. Analýza vychází z publikací a bibliografie zjištěných při zkoumání tří vybraných ukazatelů, které byly vyhodnoceny jako klíčové prvky politické komunikace dle modelů politického …more
Abstract:
This master thesis is investigating the successful components of a political communication strategy with the application of the case of Silvio Berlusconi. The main objective is to research, analyze and investigate what are the main factors of success of Berlusconi’s political communication within the framework of political marketing. The analysis is based on publications and bibliography found while …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2018
  • Supervisor: Květa Olšanová
  • Reader: Martin Jaroš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71718