Nicoll Marucciová

Master's thesis

Communication Strategy as a component of Silvio Berlusconi's political marketing

Komunikační strategie jako součást politického marketingu Silvia Berlusconiho
Anotácia:
Tato diplomová práce zkoumá úspěšné komponenty politické komunikační strategie Silvia Berlusconiho. Hlavním cílem je prozkoumat a analyzovat hlavní faktory úspěchu Berlusconiho politické komunikace v rámci politického marketingu. Analýza vychází z publikací a bibliografie zjištěných při zkoumání tří vybraných ukazatelů, které byly vyhodnoceny jako klíčové prvky politické komunikace dle modelů politického …viac
Abstract:
This master thesis is investigating the successful components of a political communication strategy with the application of the case of Silvio Berlusconi. The main objective is to research, analyze and investigate what are the main factors of success of Berlusconi’s political communication within the framework of political marketing. The analysis is based on publications and bibliography found while …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedúci: Květa Olšanová
  • Oponent: Martin Jaroš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71718

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod