Vendula MOŠŤKOVÁ

Bakalářská práce

Komunikační plán Taneční školy Need for BEAT

The Communication Plan of The Dance School Need for BEAT
Anotace:
Obsahem této práce je rozvržení a způsob komunikace Taneční školy z Uherského Brodu pro následující rok. Taneční škola spadá pod neziskovou organizaci a proto je úkolem vypracovat efektivní komunikační plán s omezeným finančním rozpočtem na jeho realizaci. Součástí konceptu je kromě volby komunikačních aktivit, médií a časového rozmezí i grafické zpracování návrhu reklamní kampaně a také loga taneční …více
Abstract:
This work focuses on the layout and methods of communication of the Dance school from Uherský Brod for the next year. The dance school comes under a non-profit organization and therefore the task is to work out an effective communication plan with limited financial budget for its implementation. The component of concept is except of the choice of communication activities media also timescale and graphic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Bašková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOŠŤKOVÁ, Vendula. Komunikační plán Taneční školy Need for BEAT. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe