Marek ŠAFRÁNEK

Bakalářská práce

Optimalizace rychlosti načítání responzivního webu na mobilních zařízeních

Optimize the speed of loading a responsive site on mobile devices
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace rychlosti načítání responzivních webových stránek na mobilních zařízeních. Základem práce je pochopení webového frameworku AMP a zásad výkonu obsahu CPP. Teoretické znalosti jsou poté použity při zpracování reálného projektu, na základě kterého se chceme zjistit, zda je použití nových přístupů k tvorbě webových stránek přínosné. Závěrečné srovnávací …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issues of optimizing the loading of responsive web pages on mobile devices. The basis of this work is an understanding of the AMP web framework and CPP web content performance policy. The collected theoretical knowledge are used to work on a real project, based on which the aim of this work is to find out if is using of new approaches to creating websites beneficial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Bogdan Walek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠAFRÁNEK, Marek. Optimalizace rychlosti načítání responzivního webu na mobilních zařízeních. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika