Xiaoxiao Feng

Diplomová práce

Credit Risk Measuring in Corporate Finance

Credit Risk Measuring in Corporate Finance
Anotace:
In China, SMEs plays an important role in economy.Manufacturing industry takes the main part of SMEs in China. Because the management system and financial system of SMEs are not complete and there is no efficient credit measuring system or complete credit information database for SMEs, banks take high risk premium which means SMEs are hard to finance by credit.Aim of this thesis is to compute an efficient …více
Abstract:
In China, SMEs plays an important role in economy.Manufacturing industry takes the main part of SMEs in China. Because the management system and financial system of SMEs are not complete and there is no efficient credit measuring system or complete credit information database for SMEs, banks take high risk premium which means SMEs are hard to finance by credit.Aim of this thesis is to compute an efficient …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance