Theses 

Event marketingová strategie uvedení nového výrobku na trh – Daniel Palma

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů

Daniel Palma

Diplomová práce

Event marketingová strategie uvedení nového výrobku na trh

Anotace: Diplomová práce se zabývá využitím komunikačních nástrojů, konkrétně oblasti event marketingu při zavedení nového výrobku na trh. Cílem diplomové práce je návrh uvedení nového výrobku společnosti adidas ČR, při využití dalších nástrojů komunikačního mixu. V teoretické části jsou popsány vlastnosti event marketingu a další nástroje komunikačního mixu. V praktické části se nachází situační analýza produktu, zhodnocení proběhlého eventu a návrh nové eventové strategie.

Abstract: The diploma thesis deals with the use of communication tools, namely the area of marketing case when introducing a new product to the market. The aim of this diploma thesis is to propose the introduction of a new product of adidas Czech Republic using other communication mix tools. The theoretical parts describe the properties of the marketing case and other communication mix tools. In the practical part there is a situation analysis of the product, evaluation of the case and design of a new strategy event.

Klíčová slova: Event Marketing, Event, Emoce, Komunikace, Komunikační mix, Marketingové plánování, Spor-tovní obuv, Emotion, Communication, Communication Mix, Marketing Planning, Sport Shoes

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 03:59, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz