Bc. Martin STONAVSKÝ

Diplomová práce

Pohybová aktivita a variabilita srdeční frekvence

Physical activity and heart rate variability
Anotace:
Cíl práce: Primárním cílem této diplomové práce je zjistit vliv pohybové aktivity na variabilitu srdeční frekvence u dospělých jedinců. Metodologie: K posouzení zda má pohybová aktivita vliv na variabilitu srdeční frekvence byla využita data získaná pomocí měření, tedy hodnoty jednotlivých parametrů variability srdeční frekvence v průběhu ortostatického testu a data o pohybové aktivitě získaná dotazníkovou …více
Abstract:
Objective: The primary objective of this work is to establish effect of physical activity to heart rate variabily in adult popluation. Methodology: Data was taken by measurement of hearth rate variability during orhtostatic test and from questionnaire of physical activity. The research group was 40 individuals, including 24 females and 16 males. Avarege age was 26 years. Research group was divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STONAVSKÝ, Martin. Pohybová aktivita a variabilita srdeční frekvence. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta