Theses 

Vzdělávací program se zaměřením na výživu určený pro žáky 1. stupně ZŠ – Mgr. Dana Bodečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Dana Bodečková

Diplomová práce

Vzdělávací program se zaměřením na výživu určený pro žáky 1. stupně ZŠ

Nutrition Education Programme for Young Learners

Anotace: Diplomová práce Vzdělávací program se zaměřením na výživu určený pro žáky 1. stupně ZŠ pojednává o významu zařazení tématu správné výživy, jako jedné z klíčových součástí ochrany a podpory zdraví, do výuky žáků prvního stupně základní školy. Teoretická část se zabývá postavením učiva o výživě ve vzdělávacích dokumentech, dále pak shrnutím nejdůležitějších poznatků z této oblasti. Zvláštní pozornost je věnována výživovým doporučením a zásadám, zejména těm, které jsou popsány pomocí potravinové pyramidy. Potravinová pyramida je základem vytvořeného programu Pyramidáček píše dopisy. Praktická část obsahuje podrobný scénář a metodiku k edukačnímu programu Pyramidáček píše dopisy, doplnění o zkušenosti s jeho realizací v odpovídajícím ročníku základního vzdělávání a doporučení pro další využití v pedagogické praxi. Součástí je také dotazníkové šetření ověřující vliv programu na oblast znalostí dětí a částečně i na jejich výživové chování.

Abstract: Diploma thesis Nutrition Education Programme for Young Learners deals with the subject of adequate nutrition as a key component of protecting and promoting health and explains the importance of this topic in elementary education. The theoretical part provides a summary of the basic information about the nutrition and its place in the Framework Education Programme for Elementary Education. Particular attention is paid to nutrition recommendations, especially to those that are linked to the Food Pyramid. The Food Pyramid is the foundation of nutrition programme Pyramidáček píše dopisy (Pyramidáček writes letters). The practical part contains a detailed scenario and methodology of the education programme Pyramidáček píše dopisy, as well as comments related to the experience with its application in second form, and recommendations for further use in teaching practice. It also includes a survey to verify the program's impact on children's knowledge of the topic and on their nutritional behaviour.

Klíčová slova: Výživa, potravinová pyramida, Pyramidáček, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 1. stupeň ZŠ, Nutrition, Food Pyramid, Framework Education Programme for Elementary Education, lower-primary education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:50, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz