Bc. Patricie Peltsarszká

Diplomová práce

Projekt zvýšení motivace pracovníků ve vybrané společnosti

The Project to Increase the Motivation of Employees in the Selected Company
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na zvyšování motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Cílem práce je zvýšení motivace pracovníků. Teoretická část obsahuje průzkum literárních rešerší z mnoha zdrojů, na jehož základě je poté vytvořena praktická část diplomové práce. V praktické části je provedena analýza současného stavu motivace zaměstnanců, a to na základě rozhovorů se zaměstnanci firmy, studia interních …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on increasing employee motivation in selected company. The aim of the diploma thesis is to increasing employee motivation. The theoretical part consists on research of literary searches from various sources, on its basis is then created the practical part of the diploma thesis. In the practical part, the analysis of current state is performed by means of survey of interviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Benyahya, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Peltsarszká, Patricie. Projekt zvýšení motivace pracovníků ve vybrané společnosti. Zlín, 2022. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Management a marketing / Marketing management