Bc. Šárka Steinbachová

Diplomová práce

Nekalé obchodní praktiky zaměřené na zdravotní stav spotřebitelů v judikatuře SDEU a českých vrcholných soudů

Unfair Commercial Practices with Focus on Consumers Health in the Case Law of the CJ EU and Czech Supreme Courts
Anotace:
Práce se zabývá problematikou nekalých obchodních praktik uplatňovaných vůči spotřebitelům a jejich zdravotnímu stavu, respektive problematikou právní úpravy v této oblasti na úrovni unijní a národní v případě České republiky, jakož i relevantní judikaturou Soudního dvora EU, Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR. Cílem práce je na základě metod analýzy a komparace zjistit, zda jsou oblasti …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of Unfair Commercial Practices applied to consumers and their health, precisely the issue of the legislation in the EU and in the case of the Czech Republic, as well as relevant Case Law of the CJ EU and the Czech Supreme Courts. The purpose of the thesis is to find out whether the areas of the Czech legislation (Act No. 634/1992 Coll.) concerning Unfair Commercial Practices …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo