Šarlota Shejbalová

Bakalářská práce

Obraz Německa v českých mediích, na příkladě veřejnoprávní televizní stanice ČT2 v časovém období od července do prosince 2016

The Image of Germany in Czech Media, Using the Example of Public Television Channel ČT2 in the Period July - December 2016
Abstract:
This bachelor thesis aims at depicting rudiments of media studies on a theoretical and practical level. This work begins with explaining basic terminology, followed by a description of the current situation of the media in the Czech Republic. The main focus of this work is analysis of ČT2 broadcast regarding depiction of Germany between July and December 2016. Using the analysis results, the objectivity …více
Abstract:
Předložená práce zprostředkovává jejím čtenářům základní problematiku mediálních studií na teoretické a praktické úrovni. Jsou definovány základní pojmy a současně je poukázáno na postoj médií v České republice, především u veřejnoprávní stanice ČT2. Hlavním tématem práce je analýza pořadů stanice ČT2 v časovém období červenec- prosinec 2016. Na základě výsledků analýzy byl zkoumán obraz Německa a …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Shejbalová, Šarlota. Obraz Německa v českých mediích, na příkladě veřejnoprávní televizní stanice ČT2 v časovém období od července do prosince 2016 . Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická