Veronika Skřivanová

Bakalářská práce

Obraz spisovatele v diskusních pořadech České televize

The Image of Writer in Česká televize Talk Shows
Anotace:
Tématem práce bylo pokusit se odpovědět na otázku, jaký mediální obraz o současném českém spisovateli podávají tři nejsledovanější talk show v předním českém veřejnoprávním médiu. Práce se věnuje formátu televizního pořadu talk show z hlediska historie v českém i světovém kontextu, popisuje strukturu pořadu a jeho typické znaky. Rozebírá také styl vedení interview jednotlivých moderátorů a zároveň …více
Abstract:
The main topic of this work was to answer the question what kind of image about contemporary Czech writer do three of the most watched talk shows in Czech public television present. This work studies the history of talk shows in perspective of Czech and worldwide environment; moreover it describes structure of the broadcast and its typical features. Furthermore it analyses how individual hosts of talk …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Studený, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Skřivanová, Veronika. Obraz spisovatele v diskusních pořadech České televize. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historicko-literární studia