Theses 

Pohybový program v primární prevenci u dětí mladšího školního věku – Aneta ADÁMKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Aneta ADÁMKOVÁ

Bakalářská práce

Pohybový program v primární prevenci u dětí mladšího školního věku

Motion exercises for the primary prevention for younger school-age children

Anotace: Bakalářská práce je zaměřená na primární preventivní program pro děti mladšího školního věku zabývající se posturální problematikou. Shrnuje poznatky o dosaženém ontogenetickém vývojovém stupni a motorických dovednostech věkové kategorie mladšího školního věku. V teoretické části je zpracován přehled vybraných testů se zaměřením na hodnocení postury, funkce páteře, dosažených motorických dovedností, které jsou určené pro dětskou populaci. Bakalářská práce se dále zabývá psychologickou stránkou dětí a její uplatnění při vedení preventivních programů. V praktické části je zpracována cvičební jednotka s velkým gymnastickým míčem. Cílem této práce je především zohlednit věk při vytváření primárních preventivních programů a vytvořit volnočasovou aktivitu pro děti, která by byla zdraví prospěšná.

Abstract: This bachelor thesis concentrates on the primary prevention programme for the younger school-age children dealing with the postural problems. It sums up the knowledge of an attained developmental level and motoric abilities of the younger age group. The theoretical part consist of an overview of the selected tests with the emphasis on the evaluation of posture, spinal function, attained motoric abilities, which are targeted for the children population. The bachelor thesis is also concerned with the psychological side of children and its usage with the prevention programmes conducting. In the practical part an exercise unit with an exercise ball was created. The goal of this thesis was mainly to consider the age when creating the primary prevention programmes and to create a free time activity for children that would be health beneficial.

Klíčová slova: Mladší školní věk, vadné držení těla, velký gymnastický míč, postura, vyšetření dětské motoriky, vyšetření dětské postury.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Petra Dobešová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33500 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

ADÁMKOVÁ, Aneta. Pohybový program v primární prevenci u dětí mladšího školního věku. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 00:22, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz