Bc. Miluše KAPOUNOVÁ

Diplomová práce

Vliv peněžních toků z investičních projektů na řízení výrobního podniku

neuveden

Cash flow impact of investment projects on the management of manufacturing company
Anotace:
V předložené práci je zhodnocen systém řízení peněžních toků ve výrobním podniku TitanX za období 2008-2011 a jsou stanoveny návrhy ke zlepšení tohoto systému za účelem zvýšení úrovně cash flow. V úvodu je společnost představena. Následuje komparace dosažených hospodářských výsledků s plánem a výpočet vybraných ukazatelů finanční analýzy. Další část obsahuje analýzu peněžních toků z investičních projektů …více
Abstract:
In the thesis is reviewed cash flow management system in the manufacturing company TitanX for the period 2008-2011 and the proposals are set to improve this system to increase the level of cash flow. The company is introduced in the opening part. It is followed by the comparison of the achieved financial results with the plan and the calculation of selected indicators of financial analysis. The next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Horová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAPOUNOVÁ, Miluše. Vliv peněžních toků z investičních projektů na řízení výrobního podniku. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická