Klára Abíková

Bachelor's thesis

Prevence rizik v oblasti BOZP se zaměřením na pracovní úrazy.

Prevention of risks in OSH to focus on work accidents
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem prevencí rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a blíže se věnuje problematice pracovních úrazů. V teoretické části se zaměřuje na pracovní úraz, povinnosti z něho vyplývající pro zaměstnavatele i zaměstnance či možné způsoby odškodnění vycházející z dané legislativy. Praktická část se zabývá konkrétním případem vzniku pracovního úrazu, jeho …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the prevention of risks to safety and health (OSH) and further deals with the problem of occupational accidents. The theoretical part focuses on work-related accident, the resulting obligations for both employers and employees, and possible ways of compensation based on the legislation. The practical part deals with the specific case of an accident at work, with its analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2010
  • Supervisor: Marie Hůlová
  • Reader: Petr Hůrka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22491