Wenbin Gao

Bakalářská práce

Ekonomické vztahy mezi Čínou a V4

Economic relations between China and the Visegrad group
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza vzájemné obchodní bilance a přímých zahraničních investicí mezi Čínou a zeměmi Visegradské čtyřky. První kapitola popisuje vznik a vývoj skupiny Visegradské čtyřky a čínské ekonomické reformy, jež zásadně změnily Čínu a přivedly ji na cestu k tržnímu hospodářství. Dále analyzuje vývoj základních makroekonomických ukazatelů zemí Visegradské čtyřky a Číny v letech 2009 …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the balance of trade and foreign direct investment between China and the Visegrad countries.The first chapter describes the formation and development of the Visegrad Group and China's economic reforms, which have fundamentally changed China and led it on the path to the market economy. It also analyzes the basic macroeconomic indicators of the Visegrad Four countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Martina Jiránková
  • Oponent: Svitlana Musiyenko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50264