Kateřina VAŠÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Budoucí trendy v CSP (Concentrating Solar Power) s důrazem na akumulaci tepelné energie

Future trends in CSP (Concentrating Solar Power) with an emphasis on thermal energy storage
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na koncentraci solární energie. Předává poznatky o využívaných fyzikálních zákonech, technologiích solárního pole, technologiích akumulace tepelné energie a také o tepelných obězích. Cílem této práce je provedení návrhu koncentrační sluneční tepelné elektrárny s analýzou možnosti zvýšení výkonu a účinnosti s ohledem na kontinuálnost provozu.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the concentration of solar power. It transfers knowledge of the laws of physics, solar field technologies, ther-mal energy storage technologies and power cycles. The aim of this thesis is to design a concentrated solar power plant with an analysis of the pos-sibility of increasing performance and efficiency with regard to the conti-nuity of operation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Richter

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠÍČKOVÁ, Kateřina. Budoucí trendy v CSP (Concentrating Solar Power) s důrazem na akumulaci tepelné energie. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení