Theses 

Podpora prodeje a osobní prodej kosmetické firmy Avon – Ing. Pavla Sulanská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Pavla Sulanská

Diplomová práce

Podpora prodeje a osobní prodej kosmetické firmy Avon

Sales promotion and personal selling of the cosmetical company Avon

Anotace: Téma mé diplomové práce je „Podnikový marketing“ zaměřený především na podporu prodeje a osobní prodej kosmetické společnosti Avon, s. r. o. V teoretické části jsem se zabývala nejprve základními pojmy marketingu a následně jsem se zaměřila hlavně na podporu prodeje a osobní prodej. V praktické části jsem nejprve uvedla pár základních informací (o historii, o poslání, o dosažených ocenění aj.) kosmetické společnosti Avon, s. r. o., a následně už jsem se zabývala především podporou prodeje a osobním prodejem této kosmetické společnosti. Cílem mé diplomové práce je objasnit, jak si v současné době vede podpora prodeje a osobní prodej kosmetické společnosti Avon, s. r. o., a především ukázat, jak působí a do jaké míry ovlivňuje lidi v mé blízkosti. Toto jsem uskutečnila pomoci dotazníků, které jsem následně vyhodnotila a zpracovala formou tabulek a grafů.

Abstract: The subject of my thesis is the Company’s marketing¨ focused especially on the sales promotion and personal selling of Avon, s.r.o. company. In the theoretical part I have been firstly dealing with the basic marketing terms and then I have focused predominantly on the sales promotion and personal selling. In the practical part I have firstly named some basic information (about history, message, appraisals achieved etc.) of the cosmetic company Avon, s.r.o., and then I have especially been dealing with the sales promotion and personal selling of this cosmetic company. The aim of my thesis is to clear up how the sales promotion and personal selling of the cosmetic company Avon, s.r.o. are standing today, and in particular to show how they effect and to what measure they influence the people in my nearness. I have work it out via questionnaires which I have then analyzed and executed in the form of tables and graphs.

Klíčová slova: propagace (podpora komunikace), distribuce, podpora prodeje, práce s veřejností, přímý marketing, reklama, pověst firmy, udělat dojem, reklamní agent, rozšířit se (ujmout se), zhroutit se (propadnout se), umístit inzerát, slibný nápad, podnik, komunikace, zákazník promotion, placement, sales promotion, public relations, direct marketing, advertising, corporate identity, impress, adman, (to) catch on, (to) cave in, (to) place an advertisement, promising idea, company (enterprise), communication, customer (employer)

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Roman Storch, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Vaškovic

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 21:24, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz