Vira Ivančova

Diplomová práce

Komunikace na sociálních sítích v rámci franchisových firem

Communication on social networks within franchise companies
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá způsob komunikace franchisových firem na sociálních sítích s ohledem na organizaci komunikace mezi franchisorem a franchisanty a jejich způsob kontroly a regulace. Cílem práce je identifikovat způsob komunikace na sociálních sítích v rámci českých franchisových firem a na základě výsledků výzkumů zhodnotit přístup franchisových firem ke komunikaci na sociální síti Facebook …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the franchise companies and their way of communication on social networks and does so with the organization of communication between the franchisor and franchisee and means of its control and regulations. The aim of this thesis is to identify the way of communication on social networks within Czech franchise companies and, based on the research, evaluate their approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Václav Stříteský
  • Oponent: Marcela Zamazalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80340