Bc. Lukáš Staněk

Diplomová práce

Projekt marketingové komunikace zdravotnické organizace s využitím principů podpory propagace zdravotní péče firmy Baťa a.s. do roku 1945

The Marketing Communication Project of Health Organisation with Use of Health Care Promotion Principles in Bata a.s. Company up to 1945
Anotace:
Tato diplomová práce je zacílena na vytvoření projektu marketingové komunikace zdravotnického zařízení zaměřeného na řešení potíží trávícího traktu. Teoretická část je se zabývá marketingem, marketingovou komunikací, specifiky komunikace ve zdravotnictví a procesem plánování samotné marketingové komunikace. Praktická část se zaměřuje na popis zdravotnického zařízení a analýzu současného stavu marketingové …více
Abstract:
This thesis is focused on creating marketing communication project of a medical service oriented on solving digestion problems. The theoretical part focuses on marketing, marketing communication, specifics of health care marketing communications and the process of planning a marketing communication campaign. The pragmatic part of this thesis briefly describes this medical service company and analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Gabriela Končitíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Staněk, Lukáš. Projekt marketingové komunikace zdravotnické organizace s využitím principů podpory propagace zdravotní péče firmy Baťa a.s. do roku 1945. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe