Mgr. Michaela Hulínová

Bakalářská práce

Železniční doprava po roce 1990

Railway transport after 1990
Anotace:
Po roce 1989 došlo v České republice k sociálním, politickým a ekonomickým změnám. Došlo k rozdělení Československa. Mnoho změn zaznamenala i doprava, kterou od tohoto roku provázel výrazný nárůst individuální automobilové dopravy a pokles výkonů ve veřejné dopravě osob. Vzrostl počet osobních automobilů, což je jedním z projevů trvale vzrůstající životní úrovně obyvatel České republiky. Nejmarkantnějším …více
Abstract:
After 1989 many social, political and economic changes happened in the Czech republic. In addition the country split. The Transport noted many changes too, it was went along with big growth of individual automobile transport and the loss of transport output of passenger traffic. The number of private cars grew up, which is one of the proof of increasing level of living in the Czech republic. The biggest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta