Bc. Zuzana TOGNEROVÁ

Diplomová práce

Hodnocení genotoxického potenciálu odpadních a povrchových vod

The evaluation of the genotoxic potential of wastewater and surface water
Anotace:
Diplomová práce je ve své teoretické části zaměřena na rizika kontaminace povrchových vod genotoxickými látkami a na vliv těchto látek na ţivé organismy, dále se věnuje problematice ochrany vod a detekčním systémům pro stanovení genotoxicity. Experimentální část zahrnuje teoretické i praktické zvládnutí Amesova testu v plotnové a miniaturizované fluktuační variantě na standardních mutagenech (azid …více
Abstract:
The thesis is focused on the risk of contamination of surface water by genotoxic agents and on the effects of these substances on living organisms, also deals with the issue of water protection and detection systems for determining genotoxicity, in the theoretical part. The experimental part includes theoretical and practical mastery of the Ames test in the plate incorporation and the miniaturized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
Zveřejnit od: 27. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOGNEROVÁ, Zuzana. Hodnocení genotoxického potenciálu odpadních a povrchových vod. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie