Bc. Tomáš Růžička

Bakalářská práce

Sledování a porovnání radiační zátěže pacientů a personálu na angiografickém pracovišti

Monitoring and comparison of radiation dose of patients and staff at angiographic department
Anotace:
V bakalářské práci jsem se zabýval radiační zátěží na angiografickém pracovišti. Má práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem popsal vznik a účinky rentgenového záření, cíle a metody radiační ochrany a princip digitální subtrakční angiografie. V praktické části jsem měřil efektivní dávky obdržené personálem a počítal jsem efektivní dávky obdržené pacienty při nejčastěji …více
Abstract:
In my bachelor thesis I dealt with radiation load at angiographic workplace. I divided this thesis into theoretical and practical part. In theoretical part I described the origin and effects of X-rays, the objects, methods of radiation protection and the principle of digital subtraction angiography. In the practical part I measured the effective dose received by personnel and calculated the effective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Jakub Hustý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta