MgA. Eva Heroudková

Diplomová práce

Poezie jako východisko pro výtvarnou tvorbu dětí.

Poetry as a basis for creative fine art of children
Anotace:
Diplomová práce „Poezie jako východisko pro výtvarnou tvorbu dětí“ pojednává o jedné z možností realizace cílů výtvarné výchovy prostřednictvím mezioborových souvislostí. Motivací a zároveň spojovacím prvkem se stane dětská poezie. První část práce se zaměřuje na uchopení výtvarného problému z pohledu přípravy učitele na práci s dětmi ve výtvarné výchově. Dále se bude věnovat vytyčení důležitých kritérií …více
Abstract:
Diploma thesis "Poetry as a basis for creative fine art of children" deals with one of the potential realization of fine art education objectives through interdisciplinary contexts. Poetry for children becomes connecting element in this case. First part of the thesis focuses on the teacher’s preparation for fine art education lecture. Basic part of the preparation is definition of appropriate criteria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta