Gabriela Nováková

Master's thesis

Inovace kompetencí projektových manažerů na základě IPMA

Abstract:
Předmětem diplomové práce na téma Inovace kompetencí projektových manažerů na základě IPMA je identifikace činností projektových manažerů a tvorba kompetenčního modelu projektového manažera na základě metodiky IPMA. Teoretická část se zabývá definováním pojmu kompetence, představuje jednotlivé druhy kompetencí a kompetenčních modelů a popisuje význam role projektového manažera. Praktická část diplomové …more
Abstract:
Topic of presented thesis, Innovation on competences of project managers on the basis of IPMA, is the identification of project managers’ activities and creation of the project manager competence model based on IPMA. Theoretical part focuses on the definition of the term competence, presents individual kinds of competencies and competence models and describes the role of project manager. Practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Master programme / field:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku