Bc. Šárka MAŇASOVÁ

Bachelor's thesis

Aktivita,tvořivost a samostatnost detí ve volném čase

Activity, Creativity and Self-reliance of Childern in their Leisure Time
Abstract:
Cílem této práce je přiblížit aktivity a zájmy dětí ve volném čase a mimo vyučování. K tomuto autorka použila metody výzkumu pomocí dotazníku. Bylo osloveno 100 respondentů ve věku od 12 do 14 let. Teoretická část se zabývá různými pohledy na volný čas, výchovnou a vzdělávací činnost mimo školu a školskými zařízeními pro výchovu mimo vyučování. Praktická část přináší výsledky průzkumu převedené do …more
Abstract:
The main target of this Bachelor Thesis is to focus and approach to the activities, interests and hobbies of children in their leisure time. To reach this author used regular Question-naire Method. There were 100 informants age from 12 to 14 asked to response the ques-tions. The theory is concerned to leisure time aspects along with the out of school enlightenment. The practical part brings all the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2006
Identifier: 4027

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2006
  • Supervisor: Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAŇASOVÁ, Šárka. Aktivita,tvořivost a samostatnost detí ve volném čase. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 06. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.