Bc. Regina Kyselová

Diplomová práce

Komunikační strategie Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR)

Communication Strategy of Tourist Information Centers Association of the Czech Republic (A.T.I.C. CR)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu služeb u neziskových organizací působících v oblasti cestovního ruchu. Teoretická část se opírá o východiska marketingu, marketingového a komunikačního mixu a také marketingového výzkumu v tomto specifickém odvětví s ohledem na nekomerční charakter produktu, v tomto případě poskytované služby. V závěru teoretické části práce je vymezen metodologický …více
Abstract:
The thesis deals with marketing services for non-profit organizations working in the field of tourism. The theoretical part is based on the basis of marketing, marketing and communica-tion mix and also on marketing research in this specific sector, with regards to the non-commercial nature of the product, in this case, services provided. A methodological approach and research questions are defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kyselová, Regina. Komunikační strategie Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR). Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe