Eva Forgáčová

Master's thesis

Administrativní náročnost veřejných výdajových programů

The administrative burden of public spending programs
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na zjištění administrativní náročnosti zvoleného veřejného výdajového programu - operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V práci je uvedena teorie veřejných výdajů, veřejných výdajových projektů a administrativních nákladů v potřebném rozsahu. Dále je popsán samotný operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jádrem práce je vlastní analýza administrativní …more
Abstract:
The thesis is focused on finding administrative costs of the selected public spending program - the Operational Programme Education for Competitiveness. The work presents the theory of public expenditure, public spending projects and administrative costs to the extent required. There is also described the Operational Programme Education for Competitiveness itself. The core is in the analysis of administrative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 11. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2010
  • Supervisor: Jan Pavel
  • Reader: Leoš Vítek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21067