Eva Forgáčová

Diplomová práce

Administrativní náročnost veřejných výdajových programů

The administrative burden of public spending programs
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zjištění administrativní náročnosti zvoleného veřejného výdajového programu - operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V práci je uvedena teorie veřejných výdajů, veřejných výdajových projektů a administrativních nákladů v potřebném rozsahu. Dále je popsán samotný operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jádrem práce je vlastní analýza administrativní …více
Abstract:
The thesis is focused on finding administrative costs of the selected public spending program - the Operational Programme Education for Competitiveness. The work presents the theory of public expenditure, public spending projects and administrative costs to the extent required. There is also described the Operational Programme Education for Competitiveness itself. The core is in the analysis of administrative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Jan Pavel
  • Oponent: Leoš Vítek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21067