Bc. Jakub Vašek

Diplomová práce

Prognóza vývoje eContractingu v aplikační sféře

Forecast of eContracting development in the application sphere
Anotace:
Diplomová práce na téma Prognóza vývoje eContractingu v aplikační sféře se zabývá problematikou elektronické kontraktace. Pomocí syntézy popisuje kulturu lidské společnosti v souvislosti s Průmyslem 4.0. Dále se věnuje problematice technologického nastavení mysli, digitálních dovedností a akceleraci, kterou zapříčinila pandemie covidu-19. Druhá část diplomové práce představuje roli šedé zóny v digitálních …více
Abstract:
The diploma thesis on the topic of eContracting development forecast in the application sphere deals with the issue of electronic contracting. Using synthesis, he describes the culture of human society in the context of Industry 4.0. It also deals with issues of technological thinking, digital skills and acceleration caused by the covidu-19 pandemic. The second part of the thesis presents the role …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Teorie interaktivních médií / Teorie interaktivních médií