Theses 

Problematika šikany na druhém stupni tradiční základní školy a Zdravé školy – Bc. Lucie Černá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Černá

Master's thesis

Problematika šikany na druhém stupni tradiční základní školy a Zdravé školy

Problem of Bullying at Upper Primary Schools and Upper Primary Schools Participated in a Project The Healthy School

Anotácia: Diplomová práce nazvaná Problematika šikany na druhém stupni tradiční základní školy a Zdravé školy se zabývá srovnáním výskytu šikany mezi žáky druhého stupně na obou typech škol se zaměřením na frekvenci a formy šikanování. Teoretická část shrnuje poznatky týkající se tématu šikany na základních školách z domácích a zahraničních zdrojů. Zatímco v praktické části je pozornost věnována výzkumu aktuálního stavu šikany na škole tradiční a Zdravé škole z pohledu žáků.

Abstract: The thesis, entitled Problem of Bullying at Upper Primary Schools and Upper Primary Schools Participated in a Project The Healthy School deals with a comparison of the occurrence of bullying at the Upper Primary Schools and Upper Primary Schools Participated in a Project The Healthy School with focus to frequency and forms of bullying. The theoretical part summarizes the research of Czech and foreign professional sources. The practical part is devoted to the research of present status of bullying at the Upper Primary School and Upper Primary School Participated in a Project The Healthy School.

Kľúčové slová: Šikana, definice šikany, formy šikany, aktéři šikany, důsledky šikanování, předcházení šikaně, diagnostika šikany, vyšetřování šikany, náprava šikany, škola podporující zdraví, Bullying, definition of bullying, forms of bullying, participants involved in bullying, consequences of bullying, prevention of bullying, bullying diagnostics, investigation of bullying, remedy of bullying, School Participated in a Project The Healthy School

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedúci: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Lucie Pištěková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 5. 2019 23:47, 20. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz