Bc. Jarmila Brázdilová

Diplomová práce

Komparační studie evaluačního procesu základní školy s programem Škola podporující zdraví

Comparative Study of the Evaluation Process of Primary Schools Following the Health Supporting School Programme.
Anotace:
Anotace: Cílem diplomové práce bylo podat evaluaci o stavu vybrané základní školy, která vypadla ze sítě zdravých škol. Vyhodnocení platných dotazníků přineslo objektivní výsledky. Potvrdily, že se jedná o školu, kde je patrné pevné, ale přesto demokratické vedení školy. Spolupráce rodičů a pedagogů na výchovně vzdělávací činnosti je v duchu demokracie a pohody prostředí a tedy i zdravé školy.
Abstract:
Abstract: Thesis concerns the evaluation about the conditions of primary school that has been eliminated from the network of the schools which are participating on the program „The Schools Supporting the Well-being Style“. The research of the questionnaires has brought objective results. They confirmed that the schools has strong democratic leading. The cooperation between the parents and the teachers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy