Gabriela KAŠPÁRKOVÁ

Bachelor's thesis

Je porod do vody rizikem? Rozdíly mezi porodem do vody a porodem na souši.

Waterbirth
Abstract:
Porod do vody je čím dál více využívaný způsob porodu. Přehledová bakalářská práce se zabývá výši rizika porodu do vody pro matku a novorozence, oproti porodu na souši, spolu se specifičností péče porodní asistentky během porodu do vody a jeho kontraindikacemi. Ze získaných informací vyplývá, že porod do vody není oproti konvenčnímu způsobu porodu rizikovější, dále potřeba lepšího edukačního systému …more
Abstract:
Water birth is an increasingly used method of childbirth. The overview bachelor thesis deals with the level of risk of water birth for the mother and newborn, compared to land birth, together with the specificity of midwife care during water birth and its contraindications. The information obtained shows that water birth is not more risky than the conventional method of childbirth, the need for a better …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2022

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Radmila Dorazilová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KAŠPÁRKOVÁ, Gabriela. Je porod do vody rizikem? Rozdíly mezi porodem do vody a porodem na souši.. Olomouc, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.