Bc. Pavlína Honková

Diplomová práce

Zhodnocení vlivu programu kardiovaskulární rehabilitace na maximální aerobní a pracovní kapacitu a kvalitu života u pacientů po kardiochirurgickém zákroku

Effect of the cardiovascular rehabilitation program on the maximum aerobic capacity, performance and quality of life in patients after cardiac surgery
Anotace:
Obsahem této práce bylo posoudit vliv 12týdenního ambulantního řízeného rehabilitačního programu v rámci II. fáze kardiovaskulární rehabilitace na maximální aerobní kapacitu (VO2peak.kg-1), maximální pracovní kapacitu (Wpeak.kg-1) a kvalitu života, hodnocenou dotazníkem „Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire“ (MLHFQ), u pacientů po kardiochirurgickém výkonu. Soubor pacientů tvořilo 10 mužů …více
Abstract:
The aim of tis master thesis was to evaluate the effect of twelve-week outpatient exercise training program within II. phase of cardiovascular rehabilitation in the patients after cardiac surgery. The evaluated parameters were aerobic capacity (VO2peak.kg-1) and performance (Wpeak.kg-1). The group of patients consisted of 10 man (average age 59,9 ± 12,17) who attended combined load reaching the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Leona Mífková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta