Bc. Alena Máčová

Bakalářská práce

Trestněprávní a kriminologické aspekty pachatele trestného činu

Criminal Law and Criminological Aspects of the Ofender of an Criminal Act
Anotace:
Bakalářská práce Trestněprávní a kriminologické aspekty pachatele trestného činu se zabývá problematikou pachatele jako subjektu trestného činu, mladistvým pachatelem a trestněprávní odpovědnostní právnických osob. Druhá část práce je věnovaná kriminologickému pohledu na pachatele trestných čin. Jsou zde rozebrány typologie pachatele, kriminologické teorie. Závěrečná část se zabývá osobností pachatele …více
Abstract:
The bachelor thesis Criminal Law and Criminological aspects of Peroetrator of Crime is dealing with the issues concerning perpetrator as a sunject of criminal act, juvenile offender and criminal liability of legal persons. The second part of this thesis is dedicated to the criminilogical point of view towards legal persons. There are analyzed the typology of perpetrators and criminological theory. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního