Bc. Marie Studničná

Bachelor's thesis

Evropská investiční banka

European Investment Bank
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analýza finančních operací Evropské investiční banky a její postavení v mezinárodním měnovém systému. Úvodní část popisuje vznik Evropské investiční banky, organizační strukturu, cíle a zdroje banky a velikost podílů členských států na kapitálu banky, přibližuje banku jako finanční i veřejnou instituci a její vztahy vůči ostatním orgánům Evropské unie. Druhá část se věnuje …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the financial operations of the EIB and its position in the international monetary system. The introductory part describes the creation of the European Investment Bank, the organizational structure, the Bank's objectives and resources, and the size of the Member States' share of the Bank's capital. It describes the Bank as a financial and public institution …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Jana Marková, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS