Bc. Miluše Minaříková

Bachelor's thesis

Zaměstnávání zdravotně postižených osob

Employment of Handicapped People
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem zaměstnávání zdravotně postižených osob se zaměřením na zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 25 zaměstnanců. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů a definic, dále na nejdůležitější prameny legislativy ČR v této oblasti a stěžejní organizace věnující se této problematice. Teoretické poznatky jsou využity v praktické části, která je zaměřena …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with employment of handicapped people and concentrates on employers with more than 25 employees. The theoretical part explains the elementary terms and definitions and it also focuses on the most important sources of the legislation of the Czech Republic in this domain and the main organisations dealing with this issue. The theoretical findings are used in the practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Alena Polívková
  • Reader: Mgr. Zdeněk Milík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS