Bc. Miluše Minaříková

Bachelor's thesis

Zaměstnávání zdravotně postižených osob

Employment of Handicapped People
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem zaměstnávání zdravotně postižených osob se zaměřením na zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 25 zaměstnanců. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů a definic, dále na nejdůležitější prameny legislativy ČR v této oblasti a stěžejní organizace věnující se této problematice. Teoretické poznatky jsou využity v praktické části, která je zaměřena …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with employment of handicapped people and concentrates on employers with more than 25 employees. The theoretical part explains the elementary terms and definitions and it also focuses on the most important sources of the legislation of the Czech Republic in this domain and the main organisations dealing with this issue. The theoretical findings are used in the practical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Alena Polívková
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Milík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS