Mgr. Karolína Soukupová

Diplomová práce

Mezinárodní ochrana podmořského kulturního dědictví

The International Protection of the Submarine Cultural Heritage
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je ochrana podmořského kulturního dědictví. Jedná se o jednu z oblastí mezinárodního práva a zároveň o jednu z oblastí práva kulturního dědictví. V současnosti se jedná o velmi aktuální téma, vzhledem k velkému rozvoji právní ochrany kulturního dědictví celkově. V této diplomové práci bych ráda hlouběji pronikla do právní úpravy kulturního dědictví. Ve své práci se zaměřím …více
Abstract:
The topic of my diploma thesis is The International Protection of the Submarine Cultural Heritage. It is one of the areas of international law and also one of the areas of cultural heritage law. Nowadays it belongs to very hot topics due to the great development of the legal protection of cultural heritage in general. The first half of the thesis deals with the cultural heritage on the land. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta