Lucie MOTYČÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s demencí

Nursing Process in Care of Patient with Dementia
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelský proces v péči o pacienta s demencí. Teoretická část bakalářské práce je rozdělena na dvě části. První část popisuje klinický obraz, diagnostiku, farmakologickou a nefarmakologickou léčbu. Druhá část se zaměřuje na roli sestry v péči o pacienta s danou problematikou uspokojování jeho specifických potřeb.Empirická část je zaměřena na potřeby člověka s demencí …more
Abstract:
Bachelor´s work is focused on Nursing Process in Care of Patient with Demetia. The theoretical part is divided into two parts . The first part describes the clinical Picture , diagnosis, risk factors, pharmacological and non-pharmacological treatment. Second part describes role of nurse´s care about Patient with Dementia, when realize specific needs.The Empirical part describes the needs of a person …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MOTYČÁKOVÁ, Lucie. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s demencí. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta