Sylva Uličná

Diplomová práce

Foreign Market Selection and Market Entry Strategy for a Small Czech Company

Výběr zahraniční země a strategie vstupu na trh malé české firmy
Anotace:
Cílem této diplomové práce je výběr zahraničního trhu vhodného pro expanzi malé české firmy do zahraničí, vybrání vhodného vstupu na zahraniční trh a vytvoření marketingové strategie. Po uvedení teoretických základů týkajících se vstupu na zahraniční trhy a tvoření marketingové strategie je tato česká společnost představena a specifika zdravotního trhu, ve kterém tato firma působí, jsou popsána. Aplikací …více
Abstract:
The objective of this thesis is to select a country suitable for market entry of a Czech small company, select the most suitable market entry mode and create marketing strategy that will help the company establish itself on the market. After introducing the theoretical frameworks related to entering foreign markets and marketing strategy creation, the Czech small company is introduced and the specifics …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: Petr Král
  • Oponent: Markéta Lhotáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39046