Theses 

Foreign Market Selection and Market Entry Strategy for a Small Czech Company – Sylva Uličná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Management

Sylva Uličná

Diplomová práce

Foreign Market Selection and Market Entry Strategy for a Small Czech Company

Výběr zahraniční země a strategie vstupu na trh malé české firmy

Anotace: Cílem této diplomové práce je výběr zahraničního trhu vhodného pro expanzi malé české firmy do zahraničí, vybrání vhodného vstupu na zahraniční trh a vytvoření marketingové strategie. Po uvedení teoretických základů týkajících se vstupu na zahraniční trhy a tvoření marketingové strategie je tato česká společnost představena a specifika zdravotního trhu, ve kterém tato firma působí, jsou popsána. Aplikací teorií uvedených v první kapitole je pak vybrána země s nejvhodnějšími podmínkami. Analýzami externího a interního prostředí jsou identifikovány silné a slabé stránky společnosti, stejně tak jako příležitosti a hrozby na zahraničním trhu. Metoda vstupu na trh je poté navržena, a marketingová strategie podporující přítomnost firmy na trhu je vytvořena.

Abstract: The objective of this thesis is to select a country suitable for market entry of a Czech small company, select the most suitable market entry mode and create marketing strategy that will help the company establish itself on the market. After introducing the theoretical frameworks related to entering foreign markets and marketing strategy creation, the Czech small company is introduced and the specifics of the health care industry, in which the company operates, are described. Through application of the theories described in the first chapter, the country with the most suitable conditions for market entry is identified. By analyzing the external and internal environment, strengths and weaknesses of the company are identified as well as opportunities and threats in the foreign market. The market entry mode is then suggested and the marketing strategy is created to support entry into the foreign market.

Klíčová slova: mezinárodní prostředí, vstup na zahraniční trh, výběr trhu

Keywords: market selection, international environment, market entry

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: Petr Král
  • Oponent: Markéta Lhotáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39046

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz