Bc. Hana Hejhalová

Bakalářská práce

Činnost složek IZS na místě zásahu

The Integrated Rescue System During Intervention
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá integrovaným záchranným systémem. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy a příslušná legislativa. Dále jsou zde popsány jednotlivé hlavní a vedlejší složky integrovaného záchranného systému, jejich působnost, pravomoc a podmínky výkonu povolání. Práce se zaměřuje i na způsoby a prostředky komunikace uvnitř tohoto systému. Bakalářská práce vychází …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the Integrated Rescue System. The theoretical part of the thesis describes and explains its basic concepts and relevant legislation. The next part of this thesis focuses on the main and secondary parts of the system, their scope, authority, and conditions for the profession. The thesis also deals with the ways and means of communication with the system. The aim of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Kerbic
  • Oponent: Mgr. Barbora Pálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia