Theses 

Příprava podniku k prodeji – Bc. Miroslav Mical

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Miroslav Mical

Diplomová práce

Příprava podniku k prodeji

Preparation for the Sale of an Operating Business Organisation

Anotace: Diplomová práce pojednává o procesu přípravy podniku k prodeji a s ním související problematiky. Zaměřuje se zejména se na okolnosti prodeje podniku, způsob jeho ocenění a stanovení jednotlivých kroků ke zvýšení hodnoty společnosti. Teoretická část diplomové práce charakterizuje důvody a aspekty prodeje podniku. Další částí je teorie oceňování podniku a specifikace jednotlivých metod. Praktická část diplomové práce analyzuje vybranou společnost a na základě poznatků zjištěných v teoretické části aplikuje metody oceňování podniku a stanoví hodnotu společnosti. Následuje stanovení oblastí vlivu managementu směrem ke zvýšení hodnoty analyzované společnosti.

Abstract: This thesis deals with process of preparation sale of the company and related issues. Thesis is focused on circumstances of sale of the company, valuation methods and determination every single steps in order to increase value of the company. The theory part of the thesis describes reasons and aspects of sale of the company. Further part is business valuation theory and specification of each method. The second part of thesis analyses selected company and based on the relevant knowledge described in first part, applies business valuation methods and sets up value of the company. Then will be staked out possibilities of management to increase value of the company.

Klíčová slova: Prodej podniku, ocenění podniku, volný peněžní tok, průměrné vážené náklady na kapitál, Sale of the company, valuation, free cash flow, weighted average cost of capital

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Barnabáš Krešne
  • Oponent: Ing. Zdeněk Bezděka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:28, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz